NFÜ közlemények

Tartalom átvétel
Frissítve: 4 év 30 hét

Módosítás a közigazgatásban dolgozók képzését támogató Közép-magyarországi felhívásban

k, 11/26/2013 - 16:21
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Közigazgatásban dolgozók képzése a KM régióban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre” című, ÁROP-3.2.2-2013 kódszámú kiemelt felhívás “C5. Projekt területi korlátozása” pontját korrigáltuk, valamint a “C6. A projekt megkezdése” pontban a megkezdettség mértékét 90%-ra emeltük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a közigazgatásban dolgozók képzését támogató regionális felhívásban

k, 11/26/2013 - 16:15
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Közigazgatásban dolgozók képzése a konvergencia régiókban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre” című, ÁROP-2.2.24-2013 kódszámú kiemelt felhívás “C6. A projekt megkezdése” pontjában a megkezdettség mértékét 90%-ra emeltük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás az önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése érdekében kiírt felhívásban

k, 11/26/2013 - 15:30
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ”Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című, ÁROP -1.1.20 kódszámú kiemelt felhívás “E1 Monitoring mutatók” pontját módosítottuk, valamint a 4/2011. (I.28.) számú Kormányrendelet módosítása átvezetésre került.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok területfejlesztési tevékenységét támogató felhívásban

k, 11/26/2013 - 15:12
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című felhívás “E1. Monitoring mutatók” alpontját módosítottuk.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Az ivóvízminőség-javítás érdekében kiírt konstrukció felfüggesztése

h, 11/25/2013 - 22:44
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP - 1.3.0/09-11 kódszámú) konstrukció keretében kiírt pályázatok beadását az NFÜ forráshiány miatt jelen közlemény megjelenését követő 3. munkanaptól felfüggeszti.
Kategóriák: NFÜ csatornák

A szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítását támogató konstrukció felfüggesztése

h, 11/25/2013 - 22:42
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” című (KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú) konstrukció keretében kiírt pályázatok beadását az NFÜ forráshiány miatt jelen közlemény megjelenését követő 3. munkanaptól felfüggeszti.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban

h, 11/25/2013 - 17:51
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című, ÉMOP-1.1.1/F és B-13 kódszámú pályázati felhívás beadási határidejét 2014. január 6-ig meghosszabbítottuk.
Kategóriák: NFÜ csatornák

A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című kiírás rendelkezésre álló pénzügyi keretének növelése

h, 11/25/2013 - 17:33
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című (KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú) pályázati konstrukció esetén a rendelkezésre álló keretösszeget 38 millió forinttal megemeltük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Megjelent a komplex vállalati technológia-fejlesztést mikro-, kis- és középvállalkozások számára támogató kiírás kitöltőprogramja

h, 11/25/2013 - 17:14
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex vállalati technológia-fejlesztést mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című (KMOP-2013-1.2.1/B kódszámú) pályázathoz tartozó kitöltőprogram.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Technikai jellegű módosítás az ivóvízminőség javítása érdekében kiírt pályázat esetében

h, 11/25/2013 - 10:09
Technikai jellegű módosítás történt az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP - 1.3.0/09-11 kódszámú) konstrukció esetében, az adatlapot word-re cseréltük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Technikai jellegű módosítás a szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását támogató konstrukció esetében

h, 11/25/2013 - 10:09
Technikai jellegű módosítás történt az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása” című (KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú) konstrukció esetében, az adatlapot word-re cseréltük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Tájékoztatás a KEOP-2012-5.5.0 pályázati kiírás forrásátcsoportosításáról

p, 11/22/2013 - 19:30
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú) és az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) pályázati kiírásokban együttesen az egyházak, egyházi szervezetek (2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4)bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházak) számára 4,5 milliárd forintos elkülönített keret áll rendelkezésre.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosult a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogató kiírás keretösszege

p, 11/22/2013 - 19:23
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10/A kódszámú) pályázatban 7 milliárd forint elkülönített keret áll rendelkezésre.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosult a megújuló energia alapú villamos energiát, kapcsolt hő és villamos energiát, valamint biometán termelést támogató kiírás keretösszege

p, 11/22/2013 - 19:20
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című (KEOP-2012-4.10.0/C kódszámú) pályázati kiírásban a napenergia alapú villamos energia termelésre a költségvetési és nonprofit szervezetek számára 1 milliárd forint elkülönített keret áll rendelkezésre.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosult a szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását támogató konstrukció

p, 11/22/2013 - 19:15
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása” című (KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú) konstrukció újra megnyitásra kerül azzal, hogy módosult a pályázható tevékenységek és a pályázók köre.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosult az ivóvízminőség javítása érdekében kiírt pályázat dokumentációja

p, 11/22/2013 - 19:00
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP - 1.3.0/09-11 kódszámú) konstrukció a pályázható tevékenységek és a pályázók köre tekintetében.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Tájékoztatás a képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára érdekében kiírt pályázathoz

cs, 11/21/2013 - 17:17
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-6.2.2/A/11/1 és TÁMOP-6.2.2/A/KMR/11/1 kódszámú, „Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára” című kiírások esetében az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján 2013. szeptember 1-jétől megindított iskolarendszeren kívüli szakképzések esetén a mellékelten található szakképesítések támogatása lehetséges a táblázatban feltüntetett összegek erejéig.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatását támogató konstrukció dokumentációjában

cs, 11/21/2013 - 15:34
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1-2 jelű, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című konstrukció Pályázati útmutatójának 2. sz. melléklete „Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz” módosult.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívás kitöltő programjában

sze, 11/20/2013 - 16:43
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhíváshoz tartozó kitöltőprogramot módosítottuk. A módosítás a költségvetési funkció indoklás részét és az indikátor funkciót érintik, amennyiben 5 éves fenntartásra kötelezett a pályázó.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Új dokumentum az államigazgatási szervek szervezet fejlesztését támogató felhíváshoz

sze, 11/20/2013 - 16:16
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” című, ÁROP-1.2.18/A-2013 kódszámú pályázati felhíváshoz “Nyilatkozat ajánlatkérő státuszról és gazdálkodási formáról” címmel új melléklet került feltöltésre.
Kategóriák: NFÜ csatornák
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031

Drupal theme by Kiwi Themes.