Hírolvasó

Tájékoztatás az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (2004-2006) Fejlesztési Partnerségei számára

NFÜ hírek - p, 12/20/2013 - 14:26
Az Európai Bizottság hivatalos levélben értesítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget arról, hogy a hazai EQUAL Közösségi Kezdeményezést (CCI: 2004HU050OPC001) 2013. július 4-i hatállyal lezárták.
Kategóriák: NFÜ csatornák

VOP Monitoring Bizottsági ülésekhez kapcsolódó dokumentumok a honlapon

NFÜ közlemények - p, 12/20/2013 - 13:02
A Végrehajtás Operatív Program 2013. június 13-i monitoring bizottsági ülésének jegyzőkönyve, a VOP Monitoring Bizottság által jóváhagyott ügyrend (2013. december 5-i) 4. számú módosítása, valamint a 2013. december 5-i monitoring bizottsági ülésen elhangzott prezentációk és háttéranyagok elérhetőek a honlapon.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Tájékoztatás a Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára című pályázati kiírás kedvezményezettjei számára

NFÜ közlemények - p, 12/20/2013 - 12:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent GOP-2012-2.1.1/B jelű „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati konstrukció esetén a Pályázati Útmutató B.2. c) pontja alapján csak azon pályázóknak nyújtható támogatás, akik rendelkeznek a Virtuális Erőmű Program keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalták, hogy azt a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzik.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a Pán-európai kutatási együttműködés támogatása című kiemelt felhívás dokumentációjában

NFÜ közlemények - p, 12/20/2013 - 10:17
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Pán-európai kutatási együttműködés támogatása” című (GOP-2012-1.1.1/B kódszámú) kiemelt projekt felhívás D.4 pontja kiegészült, így a pályázók részére nyújtható előleg összegétől a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 96.§. (3) bekezdése szerint az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben eltérhet.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Megjelent az egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztését megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva támogató felhívás a Közép-magyarországi régióban

NFÜ közlemények - p, 12/20/2013 - 09:50
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a Közép-magyarországi régióban” című (KEOP-2012-5.5.0/E kódszámú) felhívás.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Megjelent az egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztését megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva támogató felhívás a konvergencia régiókban

NFÜ közlemények - cs, 12/19/2013 - 19:43
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2012-4.10.0/E kódszámú) pályázati kiírás.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosul a Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére című kiemelt projekt felhívás beadási határideje

NFÜ közlemények - cs, 12/19/2013 - 17:15
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések és programok támogatása – Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című (TÁMOP-2.2.7 B-3-13/1 kódszámú) kiemelt projekt felhívás beadási határideje megváltozott.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Kiemelt program a korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása érdekében

NFÜ közlemények - cs, 12/19/2013 - 14:16
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.2.6-13/1 jelű, "A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” című kiemelt konstrukció.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Megjelent az egészségtudomány területén ágazati felsőoktatási együttműködést, vidéki felsőoktatási integráció elősegítését támogató felhívás

NFÜ közlemények - cs, 12/19/2013 - 11:59
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV jelű, „Ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése az egészségtudomány területén” című pályázati felhívás dokumentációja.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosul a vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozását támogató felhívás

NFÜ közlemények - sze, 12/18/2013 - 13:52
Módosul az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című (KEOP – 2.2.2/C/13 kódszámú) pályázati felhívás, az alábbiak szerint:
Kategóriák: NFÜ csatornák

Kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatok

NFÜ közlemények - k, 12/17/2013 - 17:09
Tájékoztatjuk a támogatás jogosultjait, hogy a kötelező év végi zárási és év eleji számlanyitási feladatokat a lebonyolítási szervezet 2013. december 16. és 2014. január 6. között végzi el.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Új indikátor adatlapok a regionális programok felhívásaihoz kapcsolódóan

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 15:14
„Kiközvetített támogatási összeg” (5605) és a „Városi honlap látogatottságának növekedése” (1760) címmel elérhető két új indikátor adatlap a honlapon. A 437-es számú, „Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken” című indikátor adatlapot az elnevezés pontosítása, illetve a benyújtandó igazoló dokumentumok módosítása miatt frissítettük.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Az ügyfélszolgálat ünnepi nyitva tartása

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 12:41
Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy ügyfélszolgálatunk nyitva tartása az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítását támogató felhívásban

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 10:15
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer” című, EKOP-2.1.12 kódszámú kiemelt projekt fizikai megvalósulásának legkésőbbi időpontját 2014. március 31-ig meghosszabbítotuk. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje 2014. április 30.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a hibrid kézbesítési és konverziós rendszer érdekében kiírt felhívásban

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 10:08
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer” című, EKOP-1.2.23 kódszámú kiemelt projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját 2014. július 31-re módosítottuk. A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2014. augusztus 30.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a Rendőrség közép-magyarországi elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése érdekében kiírt felhívásban

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 10:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban” című, EKOP-3.1.5 kódszámú kiemelt projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját 2014. június 30-ig meghosszabbítottuk.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtásának fejlesztését támogató felhívásban

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 09:55
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő)” című, EKOP-2.2.1 kódszámú projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját 2014. február 28-ra módosítottuk. A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2014. március 30.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosítás a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer fejlesztését támogató felhívásban

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 09:48
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című, EKOP-1.1.4 kódszámú kiemelt projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontját 2014. november 20-ra módosítottuk.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Módosult a Digitális közösség program című kiemelt felhívás beadási határideje

NFÜ közlemények - h, 12/16/2013 - 09:43
Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.3.9/B-13/1 jelű "Digitális közösség program" című kiemelt felhívás beadási határideje.
Kategóriák: NFÜ csatornák

Megjelent a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyezetű megyék duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködéseit, és a szakképzési, felnőttképzési klaszterek kialakítását támogató felhívás

NFÜ közlemények - p, 12/13/2013 - 14:57
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 2.2.7-B-2-13/1 jelű, „Duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések és programok támogatása – A duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések támogatása a foglalkoztatás tekintetében hátrányos helyzetű megyékben, szakképzési és felnőttképzési klaszterek kialakítása” című pályázati felhívás dokumentációja.
Kategóriák: NFÜ csatornák
Tartalom átvétel
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031

Drupal theme by Kiwi Themes.