A PROJEKT KERETÉN BELÜL MEGVALÓSULÓ AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

admin, h, 07/26/2010 - 10:31

A forrásteremtés módjai a non-profit szervezetekben (30 óra)

(Indítási engedély száma: Közm./I/39/2010. (VII.30.)
Képzési napok száma: 5 nap, naponként 6 óra

A továbbképzési program célja:

Általános célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a non-profit szervezetek forrásteremtéséhez szükséges elméleti alapismereteket, a legfontosabb forrásteremtési technikákat, és azok megszerzéséhez szükséges kompetenciákat, ismerjék és alkalmazzák a forrásteremtési stratégia és akcióterv készítésének folyamatát.

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 9. (csütörtök)
Képzési napok: 2010. szeptember 10,11,17,18,23

Képzésre a jelentkezéshez szükséges követelmény:

- A képzésen résztvevő valamely Heves megyei civil szervezet (egyesület (KSH 52), alapítvány (KSH 569)) tagja, képviselője, önkéntese, segítője legyen, amelyet a jelentkezési lapon a szervezet leigazol.

- Képzettségi követelmény: Középfokú iskolai végzettség (legalább befejezett 8 általános iskolai végzettség)

- Egyéb feltétel: alapfokú számítástechnikai felhasználói ismeretek

A képzésen való részvétel ingyenes, a résztvevőknek a tananyagokat, a szükséges irodalmat és szendvicsebédet biztosítunk!

A jelentkezések érkezési sorrendben kerülnek elfogadásra, de túljelentkezés esetén előnyt élveznek a TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése projektben résztvevő civil szervezetek képviselői.

Jelentkezését kérjük a megadott határidőre e-mailben, faxon, személyesen vagy postai úton a http://szervezetfejlesztes.eck.hu vagy a www.karpatokalapitvany.hu oldalról letöltött és kitöltött jelentkezési lapon nyújtsa be a Tóth Andrea, projekt menedzser részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

További információ:

Kárpátok Alapítvány-Magyarország
Tóth Andrea projekt menedzser
3300 Eger, Mekcsey u. 1.
Tel: 36 / 516-750, Fax: 36 / 516-751
Mobil: 30/554-9612
E-mail: andrea.toth@cfoundation.org

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETI KÉPVISELŐK RÉSZÉRE!
SZERVF_Hevesm_Jelentkezesi-lap_vegl.doc
SZERVF_Kepzesi-idopontok_vegl.doc

Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) non-profit szervezetek számára

Közm./A/16/2010. (IV.27.) Alapítási engedély
Közm./I/25/2010. (IV.27.) Indítási engedély
FAT PLB-0479

A továbbképzési program célja:

A közművelődési és kulturális intézmények és civil, non-profit szervezetek munkatársai a stratégiai gondolkodásmódot fejlesztő Projekt Ciklus Menedzsment módszertana alapján elsajátítsák a projekt ötletgenerálás, pályázatkészítés és lebonyolítás folyamatát.
A képzési program a gyakorlati jellegű, hasznosítható feladatok elsajátítása révén fejleszti a résztvevők tudását és képessé teszi a résztvevőket az Európai Uniós és hazai források sikeres lehívására és felhasználására, annak érdekében, hogy a közművelődési és kulturális szektor abszorpciós képessége növekedjen.
Az andragógiai szemléletet előnyben részesítő, az Európai Unió által 1993-ban elfogadott és javasolt PCM módszer a kooperációs-technikák bemutatásával elősegíti a széleskörű partnerségen alapuló intézményesített és ad hoc jellegű együttműködések sikeres koordinációjához szükséges kompetenciák kifejlesztését, ami a sikeres projektek generálásának, tervezésének és megvalósításának egyik legfontosabb eleme.

Tartalmi elemei:

I.modul: Bevezetés a PCM-be
II.modul: A projekt előkészítése
III:modul: A projektötlet kidolgozása
IV.modul: Költségvetés és pénzforgalmi terv
V.modul: A projekt pályázati formába öntése – Pályázati dokumentáció
VI.modul: A projekt megvalósítása
VII.modul: Projektmonitoring – projekt jelentések
VIII.modul: Projektötletek elemzése:Beérkezett projektötletek elemzése,
Aktuális pályázatok gyakori hibák bemutatása és elemzése, zárás

Szakmai követelmény:

Az alapvető tantervi egységek ismeretköreinek elméletében és gyakorlatában való jártasság megszerzése, a PCM elsajátításához, a munkavégzéshez kötődő fontosabb kompetenciák elsajátítása.

A program képzési napjainak száma:
Képzési napok száma: 10 nap, naponként 6 óra

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Középfokú iskolai végzettség
Egyéb feltétel: alapfokú számítástechnikai felhasználói ismeretek

A forrásteremtés módjai a non-profit szervezetekben

Közm./A/15/2010. (IV.27.) Alapítási engedély
Közm./I/24/2010. (IV.27.) Indítási engedély
FAT PLB-0478

A továbbképzési program célja:

• Általános célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a non-profit szervezetek forrásteremtéséhez szükséges elméleti alapismereteket, a legfontosabb forrásteremtési technikákat, és azok megszerzéséhez szükséges kompetenciákat.
• Ismerjék és alkalmazzák a forrásteremtési stratégia és akcióterv készítésének folyamatát.
• Speciális célkitűzések: A résztvevők átfogó képet kapjanak a forrásteremtés és a szervezeti működés összefüggéseiről, gyakorlati ismereteket szerezzenek a non-profit szektorban alkalmazható forrásteremtési és adományszervezési technikákról.
• Szakmai-módszertani tartalmával célja a résztvevők felkészítése és képessé tétele a hatékony, az adott tevékenység megvalósításához a forrásteremtés tervezésére, újszerű forráselemek alkalmazására, közösségi fogadására, a források bevonásával a tevékenységek megvalósítására. Az ehhez szükséges elméleti-gyakorlati ismeretek elsajátításán túl, speciális forásteremtési technikák megszerzésére és alkalmazására ad lehetőséget.
• Megtanítjuk, hogy a rövid távra szóló döntések helyett professzionálisan, hosszabb távon gondolkodjanak és tervezzenek.
• A 3 modul összességében olyan kompetenciák megszerzésére nyújt alkalmat, amelyek a közösségi térben tevékenykedő kulturális, közművelődési szakemberek, civil szervezetek szakmaiságát erősítik azáltal, hogy széleskörű forrásteremtési technikák alkalmazására képesek, növelve ez által szervezetük forráslehívó abszorpciós képességét.
• A képzés célja, hogy képessé tegye a résztvevőket a hatékony és tudatos adományszervezésre. A résztvevő megismeri a támogatásszervezés előkészítésének technikáit, a magyarországi, illetve a külföldi forrásokhoz való hozzáférés különbözőségeit, külön hangsúlyt helyez az EU-ból lehívható támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókra, és számos gyakorlaton keresztül tanítja a témával kapcsolatos készségeket.
• A csoportmunkán alapuló műhelymunka célja a kulturális szakemberek, civil szervezetek szemléletének megújítása, egy új stratégiai gondolkodásmód elsajátíttatása, gazdálkodási és menedzser típusú ismereteik szélesítése, és a meglévő tudásbázisukra történő koherens építkezés, a forrásteremtés dinamizmusának erősítése.

Tartalmi elemei:

I. Szervezeti alapismeretek
II. Stratégiai menedzsment, Forrásteremtési stratégia,
III. A nonprofit szervezetek által elérhető forrástípusok, Forrásteremtés a nonprofit szervezetben, Adományszervezési módszerek, A forrásteremtés fejlesztésére irányuló beavatkozások.

Szakmai követelmény:

Az alapvető tantervi egységek ismeretköreinek elméletében és gyakorlatában való jártasság megszerzése, a forrásteremtés elsajátításához, a munkavégzéshez kötődő fontosabb kompetenciák elsajátítása.

A program képzési napjainak száma:
Képzési napok száma: 5 nap, naponként 6 óra

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Középfokú iskolai végzettség
Egyéb feltétel: alapfokú számítástechnikai felhasználói ismeretek

Kommunikációs ismeretek – „Hatékony kommunikáció és együttműködés” – készségfejlesztő program nonprofit szervezetekben

Közm./A/14/2010. (IV.27.) Alapítási engedély
Közm./I/23/2010. (IV.27.) Indítási engedély
FAT PLB-0477

A továbbképzési program célja:

A program célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék az emberi kommunikáció valamint a saját és szervezetük kommunikációjának elemeit, fejlesztési lehetőségeit, reális képet kapjanak szervezetük hitelességéről, kommunikációjuk kongruenssé váljon.
A program végeztével a képzésben résztvevők képesek lesznek hatékonyabb személyes és szervezeti kommunikációra és PR tevékenységek elvégzésére. Az elméleti és gyakorlati rész egymásra épülése következtében konkrét prezentációt és tárgyalási stratégiát, asszertív viselkedést sajátítanak el. Megismerik az emberi viselkedés pszichológiai hátterét.
Erősödik az egymás közötti kommunikációjuk és kapcsolatrendszerünk valamint küldetés tudatuk.
A képzés segítséget nyújt már meglévő ismeretek rendszerbe foglalására, új ismeretek elsajátítására, kommunikációs és együttműködési képesség fejlesztésére, önismeret és önbizalom erősítésére, az alkotó együttgondolkodásra, szemléletformálásra.

Tartalmi elemei:

I.modul: AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ
II.modul: PREZENTÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSI ISMERETEK
III:modul: A SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ – PR (Public Relations) I.
IV.modul: A SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ – PR (Public Relations) II.
V.modul: „GYAKORLATOK NAPJA”
1.Prezentációs terv és a prezentáció bemutatása, videóra vétele.
2.Portfólió feladatainak bemutatása.

Szakmai követelmény:

Az elméleti és gyakorlati tantervi egységek alkotó módon történő elsajátítása. Az órai feladatok minőségi kidolgozása. Magas szintű együttműködési készség tanúsítása. Személyes-írásbeli PORTFÓLIÓ készítése. A portfólió tartalmazza a képzés ideje alatt elkészített 2 órai hallgatói munkalapot.

A program képzési napjainak száma:
Képzési napok száma: 5 nap, naponként 6 óra

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:
Középfokú iskolai végzettség
Egyéb feltétel: alapfokú számítástechnikai felhasználói ismeretek

CsatolmányMéret
Jelentkezési lap_forrásteremtés.doc77.5 KB
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031

Drupal theme by Kiwi Themes.