A Jövőnkért Alapítvány

admin, h, 08/24/2009 - 10:24
Cím: 
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Telefon, fax: 
Tel: 37/311-736, Fax: 37/301-635
Regisztrációs szám: 
Hm-i Bíróság Pk.60090/1991/4
Képviselő: 
Siposné Boros Piroska

„A JÖVŐNKÉRT” Alapítvány 1991. június 5-én jött létre az alapfokú oktatás színvonalának emelése, az idegen nyelvű oktatás hatékonyságának növelése, módszereinek kidolgozása, bevezetése és alkalmazása, valamint az idegennyelv-szakos tanárok szakmai színvonalának elmélyítése céljából.

Az Alapítvány célja:

1. Az idegennyelv-oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárásrendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv-oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében –

2. Az Általános Iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése –

3. Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegen nyelvek minél teljesebb elsajátításához –

4. Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására, a fenn vázolt célok megvalósítása érdekében a szükséges személyi és tárgyi feltételek kialakítására –

5. További lehetőségek, anyagi bázis biztosítása a tanulók nyári táborozására, napközi ellátásra, kirándulásokra, szabadidős tevékenységekre.

6. Szabadidős tevékenységekhez, rendezvényekhez, jutalmazáshoz kapcsolódó utazás szervezése, étkeztetés, gyermekfelügyelet biztosítása

7. 1%-os felajánlások lehetőségének propagálása, adománygyűjtés

8. Az Alapító és az Alapítvány tevékenységét népszerűsítő kiadványok szerkesztése, kiadása

9. Cserekapcsolatok keretében lehetőséget adni a tanároknak és diákoknak egymás kultúrájának megismerésére, tanulási és tanítási módszereinek elsajátítására, a hagyományőrzés minél teljesebb megvalósítására

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031

Drupal theme by Kiwi Themes.