Hársfavirág Alapítvány

admin, h, 08/24/2009 - 10:49
Cím: 
3355 Kápolna, II. Rákóczi F. u. 5.
Telefon, fax: 
36/488-166, fax: 36/488-101 (Polg. Hiv.)
Email cím: 

bertotit@t-email.hu

Regisztrációs szám: 
A-950
Képviselő: 
Bertóti Tamás, Pető Zoltán, Lipkovics Tiborné

A Hársfavirág Alapítvány 2006. március 28-án alakult, azzal a céllal, hogy segítse a kápolnai gyermekek és családjaik egészséges életmódjának kialakítását, képességeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését, környezettudatos nevelését. Célul tűzték még ki a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítását, differenciált fejlesztését valamint a kápolnai Hársfavirág Napközi Otthonos Óvoda kulturális tevékenységeinek, rendezvényeinek, kirándulásainak színvonalasabbá tételét.

Az alapítvány kezdettől fogva közhasznú jogállású. Közhasznú tevékenységei körébe tartozik:

o egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
o nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
o környezetvédelem
o hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány működésének főbb területei:

* A Hársfavirág Napközi Otthonos Óvoda rendezvényeinek, kirándulásainak, tevékenységének anyagi támogatása.
* A gyermekek képességeinek, sokoldalú fejlesztéséhez, kibontakoztatásához szükséges tárgyi ellátottság bővítése (játékok, könyvek, foglalkoztató eszközök vásárlása).
* A gyermekek neveltségi szintjének emelésében, ismereteinek bővítésében való segítségnyújtás (ismeretterjesztés, környezettudatos nevelés, oktatás, kirándulás szervezése).
* A gyermekek és családtagjaik egészséges életmódjának biztosításához való segítségnyújtás, hozzájárulás (Tarna Menti Családi Egészségnap, 2007).

Elsődleges célcsoportjuk a Kápolnán élő óvodáskorú gyermekek, akik közül számosan szegény családokban élnek, illetve közvetetten ezek családtagjai.

Céljai megvalósítása érdekében az alapítvány adománygyűjtést, szponzorkeresést folytat, jótékonysági bálokat szervez, s igyekszik széleskörű, jó kapcsolatokat kialakítani és ápolni a helyi vállalkozókkal, intézményekkel, önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel.

Alakulás éve: 2006

Kuratórium, tagok, önkéntesek és alkalmazottak adatai:

Pető Zoltán, Rostáné Bánhegyi Zsuzsanna, Lipkovics Tiborné, Burom Katalin

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése - TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031

Drupal theme by Kiwi Themes.